Inloggen

Disclaimer


Interlectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website aangeboden berust bij de vereniging Scheldeloodsenkoor®, gevestigd in Vlissingen.


Waarschuwing

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd.

Mocht u storende onjuistheden waarnemen dan stellen wij het zeer op prijs van u te horen.

Digitaal beeldmateriaal wordt veelal door derden aangedragen. Het is voor ons helaas niet altijd mogelijk deze op copyright te controleren.

Mocht u beeldmateriaal ontdekken die volgens u niet op onze site thuis hoort, neemt u dan direct contact op zodat wij deze kunnen verwijderen.


Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. De vereniging Scheldeloodsenkoor® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

- defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,

- gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,

- de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze site,

- misbruik van deze website,

- verlies van gegevens,

- het downloaded of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld.