Inloggen

1990

In 1990 was een hoogtepunt de verschillende optredens t.g.v. het 100 jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.

Verder stonden we voor vierde achtereenvolgende keer weer ter beschikking van de organisatie van Sail Amsterdam '90.

Vooral het optreden in uniform tijdens de 'Blessing of the sails' in een stampvolle Westerkerk liet een grote indruk achter bij de organisatie en het publiek, maar zeker ook bij onze eigen leden.

“Sail Amsterdam”


1991

Hoogtepunt van 1991 was onze reis naar Krakow in Polen, waar we waren uitgenodigd voor het 10e Internationale Shanty festival.

Meer informatie hierover in hoofdstuk : Optredens / Polen.

In 1991 namen we onder leiding van Han Beekman onze eerste CD op die bijzonder goed werd ontvangen.

Verder vierden we op 27 april ons 20 jarig jubileum met een Internationaal Shantyfestival in Middelburg en gaven we een eerste herinneringsboekje uit.

In juli vertrokken we voor de 3e keer naar Engeland.

Nu op uitnodiging van Tony Davis om deel te nemen aan een shantyfestival in Chichester, zuid-Engeland.

Verder trokken we naar Delfzijl t.g.v. Delfsail 1991 waar we de premiëre beleefden van onze nieuwe musical in theater de 'Molenberg'.

In september namen we in IJmuiden deel aan een zeer groot en gezellig Shantyfestival georganiseerd door de Vereniging Vrouwen Zeilen.1992

Voor de scheepswerf 'Koninklijke Maatschappij de Schelde' te Vlissingen traden we op tijdens de doop van de PSD-veerboot 'Koningin Beatrix' die natuurlijk door H.K.H. zelf werd verricht.

Dit jaar stond echter voornamelijk in het teken van onze drie weken durende tour naar Amerika, Massachussets, waar we o.a. Sail Boston opluisterde met seasongs en shanties. Verder bezochten we Cape Cod en Mystic Seaport en verzorgden we in totaal zo'n 32 optredens. Zéér vemoeiend maar onvergetelijk.

Ook Duitsland werd weer bezocht waar we t.g.v. het 750 jarig bestaan van de stad Kiel een aantal optredens verzorgden en het 1e deel van onze musical opvoerden in het Kieler Schloss.

Het was trouwens een druk jaar want we gingen voor de 4e maal ook nog een week naar Engeland en wel voor de 3e keer naar Liverpool.

Daar voerden we onze nieuwe (Engels-talige) musical 'Een Reis om de Wereld' op in het 'Sunlight Theater'.

Kijk voor een uitgebreid verslag van deze reizen ook in het hoofdstuk : Optredens.1993

In 1993 maakten we een zeer geslaagde meerdaagse reis naar Vlieland op enkele oude klippers.

Dit gebeurde op uitnodiging van het Vlielander Zeemanskoor.

Na een grote renovatie werd in september het mooie Arsenaaltheater van Vlissingen geopend.

Het Scheldeloodsenkoor kreeg de eer om met onze musical ‘Een reis om de Wereld' de allereerste voorstelling in dit theater te geven.

Iets waar we wel een beetje trots op zijn.

In dit jaar reisden we aan boord van de'Eendracht' naar het Antwerpse Eurosail waar we ook een aantal optredens verzorgden.

Verder gingen we voor de 5e keer naar Engeland. Nu waren we uitgenodigd door Newcatle upon Tyne voor een shantyfestival ter gelegenheid van de komst van de Tall Ships.

Daarna een week naar Oostenrijk ter gelegenheid van 'Lebendige Weihnachten'. Ons repertoire was hier volledig onbekend en veroorzaakte in eerste instantie een ware cultuurschok. Na hiervan hersteld te zijn vonden ze het echter dusdanig bijzonder dat wij het festival van de organisatie mochten afsluiten.

Het drukke jaar werd afgesloten met een groot optreden in België voor de vriendenkring "Zeehaven Brugge-Zeebrugge'.


1994

Het derde door het koor georganiseerde shantyfestival vond plaats tijdens Sail Vlissingen in 1994.

Het was een 'grote' Sail met een groots opgezet internationaal festival waarvoor 16 groepen en koren waren uitgenodigd uit Amerika, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Zweden en natuurlijk Nederland.

Hierna werd het koor vaste gast en de laatste jaren (mede) organisator van het jaarlijkse Shantyfestival t.g.v. Small Sail Vlissingen in de zomer en de populaire Maritieme Dagen in het CineCity theater te Vlissingen in het najaar.

In 1994 gaven we twee benefietconcerten voor de in financiële moeilijkheden geraakte Russische driemaster, de ‘Mir'. We zongen in een volle St. Jacobskerk te Vlissingen en in het Hilton hotel te Rotterdam.

Op 5 november 1994 herdacht Walcheren de 50ste Bevrijdingsdag. Belangrijk onderdeel hiervan was de herdenkingsdienst in de St. Jacobskerk in Vlissingen, waarbij o.a. H.K.H. Koningin Beatrix en 450 geallieerde veteranen uit de 2e Wereldoorlog aanwezig waren.

Medewerking werd verleend door het Scheldeloodsenkoor en het Westkappels Dameskoor.

Het loodsenkoor was hiertoe mede uitgenodigd als vertegenwoordiger van de loodsen die in 1944 zo'n belangrijke rol hadden vervuld bij het adviseren en begeleiden van gevaarlijke transporten naar Antwerpen over een nog steeds met mijnen bezaaide Westerschelde. Aansluitend vond een parade plaats van de St. Jacobskerk naar het landingsmonument aan de Commandoweg waar onder grote belangstelling een kranslegging plaatsvond.

In november vertrokken we voor een week naar Malta waar we deelnamen aan een korenfestival.

Zie hoofdstuk : Optredens / Malta.1995

Ter gelegenheid van de ondertekening van het ‘Scheldeverdrag' in 1995 door de Ministers van Verkeer en Waterstaat van Nederland en België werd het Scheldeloodsenkoor gevraagd om tijdens deze officiële gebeurtenis een muzikale bijdrage te leveren.

Dit alles vond plaats in het Provinciehuis van Zeeland in Middelburg.

Na afloop van de ondertekening werd door onze toenmalige (Friese) voorzitter André Bakker een CD aangeboden aan Minister Jorritsma. Het mag duidelijk zijn dat daarbij het Fries even de voertaal was.

In juni vertrokken we voor de zoveelste keer naar Kiel t.g.v. het 100-jarig betaan van het, nu geheten, Nord-Ostsee kanaal. In het mooie Kieler Schloss voerden we het 3e deel van onze musical op in het Duits.

Tijdens Sail Amsterdam 1995 waren wij gedurende de Parade of Sails aan boord van de ‘Eendracht' en verzorgden meerdere optredens op de reis van IJmuiden naar Amsterdam.

Ook werd weer een CD opgenomen, ditmaal een commerciële, t.g.v. Sail Amsterdam en uitgebracht door Mirasound.

Eén van de hoogtepunten in ons bestaan was echter wel de 50e opvoering van onze musical 'Een Reis rond de Wereld' in de prachtige Stadsschouwburg van Amsterdam t.g.v. de opening van Sail Amsterdam '95.

Een unieke ervaring in zo'n gerenommeerde schouwburg met, zowel 's middags als 's avonds, een uitverkochtte zaal!

Verder traden we nog twee maal op in België, in mei tijdens de havenfeesten in Blankenberge en in november voor de 'Vriendenkring Noordzee' in het feestpaleis in Oostende.1996

25 jarig jubileum van het Scheldeloodsenkoor.

In het weekend voorafgaand aan 7 mei 1996 vierde het koor haar 25 jarige bestaan.

Op vele fronten was het bestuur actief geweest. Zo kwamen wij als één der eerste verenigingen met een eigen website op het internet.

Daarnaast was het Amerikaanse koor ‘Cape Cod Most-ly Men's Chorus' uit Falmouth, Massa-chusetts, onze gast en organiseerden we met medewerking van het Zeeuws Orkest een grandioos feestelijk concert, First Night of the ‘Sea Proms', in de St. Jacobskerk. Van dit concert werd ook een live-cd uitgebracht.

In hetzelfde weekend werd de musical ‘Een reis rond de Wereld' opgevoerd in de schouwburg te Middelburg.

Ter verhoging van de feestvreugde bracht de stadsbeiaardier van Vlissingen gedurende het hele weekend speciaal bewerkte shanties ten gehore vanaf de carillons van het Stadhuis en de St. Jacobskerk.

Dankzij de medewerking van onze Amerikaanse vrienden, waarvan een aantal college geeft op het oceanografisch Instituut in Massachusetts, kon een aanzet worden gegeven tot een uitwisselingsprogramma voor studenten van de Hogeschool Zeeland en de Marine Biological University in Woodshole, Massachusetts. Tijdens de jubileumviering stond dan ook een bezoek van het Amerikaanse koor aan de Hogeschool Zeeland op het programma.

Het College van B en W van Vlissingen gaf ter gelegenheid van ons jubileum een receptie voor het Scheldeloodsenkoor en haar gasten op het Stadhuis. Daarbij gaf ons gastkoor uit Falmouth een aantal van hun liederen ten gehore.

Al met al een bijzonder geslaagde jubileum viering.

In augustus 1996 namen we gedurende twee dagen deel aan het heel gezellige Shanty Festival aan de Oude Haven in Rotterdam.

In november vonden er nog twee bijzondere gebeurtenissen plaats, beide hadden betrekking op onze erevoorzitter.

Allereerst ontving Albert op 8 november uit handen van burgemeester J. van der Doef een Koninklijke onderscheiding. Voor al zijn werkzaamheden op velerlei gebied, waaronder met name het Scheldeloodsenkoor, werd hij ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau'.

Twee weken later waren de rollen omgekeerd en ontving burgemeester van der Doef uit handen van Albert het eerste exemplaar van zijn boek ‘In het kielzog van Willem Barentz'.

Natuurlijk was ‘zijn' Scheldeloodsenkoor bij deze gelegenheid aanwezig om hem toe te zingen.

Het jaar 1996 werd afgesloten met een Kerstconcert in de St. Jacobskerk voor het personeel van de Koninklijke Schelde Groep.

Hieraan werkten ook mee het Westkappels Dameskoor en Koriander.

Een optreden in uniform met kaarsen in de hand, zowaar iets heel anders dan in zeemansklofje op een Sail terrein.

Toenmalig directeur van de Schelde had zo genoten van dit concert dat hij na afloop als een echte Kerstman enkele honderden exemplaren van onze kersverse CD aan zijn ‘onderdanen' weggaf. Een gebaar waar wij natuurlijk erg gelukkig mee waren.

In september werd nog een zeer bijzondere concertreis naar Rusland gemaakt waar St. Petersburg en Novgorod werden bezocht.

Zie voor het verslag van deze reis het hoofdstuk : Optredens / Rusland.1997

Het jaar begon in januari met een concert in de St. Baafs in Aardenburg en in april de Zeeuwse Vlootdagen.

Van 3 t/m 6 juli werd onder prachtige weersomstandigheden opgetreden tijdens Sail Den Helder.

Uiteraard heel anders dan een Sail Amsterdam maar met een eigen charme. We waren hier ondergebracht in een gebouw van de Koninklijke Marine waar we prima werden verzorgd. Dit is ook wel nodig want het ‘artiestenleven' is soms een zwaar bestaan getuige veel foto's in het archief.

Bijzonder was het weerzien met het Amerikaanse Tall Ship ‘Eagle' en haar commandant Captain Papp.

Op dit schip en bij deze captain hadden we namelijk al enkele optredens verzorgd in Amerika tijdens Sail Boston in 1992 en ook nu zongen we weer op zijn schip.

Onze voorzitter André Bakker overhandigde een ingelijste foto van ons optreden in Boston aan Captain Papp.

In augustus verzorgden we meerdere optredens tijdens het Zeeliederenfestival in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Daarna nog een optreden tijdens de eerste Maritieme dag in het Arion-hotel in Vlissingen.

In september vertrokken we voor de 6e keer naar Engeland waar we in Hull een shantyfestival zouden bijwonen. Het werd een zeer bewogen reis aangezien, precies op de zaterdag van ons verblijf, de indrukwekkende begrafenis van Prinses Diana plaats vond.

In oktober een optreden in de Zeelandhallen te Goes t.g.v. de stedenband met Taganrog.

Het jaar werd vooral gekenmerkt door het opnemen en uitbrengen van een nieuwe CD 'The Golden Vanity', de 8e alweer.

Muziekrecensenten en 'kenners' bestempelden deze CD als het beste op het gebied van shanties dat tot nu toe in Nederland was uitgebracht.

Er werden er dan ook al duizenden van verkocht en de vraag is nog steeds erg groot.

Een muzikale mijlpaal in onze geschiedenis dankzij onze dirigent Léon Bours.

Het eerste exemplaar werd in december op ludieke wijze door Sinterklaas overhandigd aan de directeur van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. (Zie hiervoor verder onder het hoofdstuk geluidsdragers).

Het jaar werd wederom afgesloten met een groot Kerstconcert voor de Koninklijke Schelde Groep, ditmaal in een volle Concert en Gehoorzaal in Middelburg.1998

Dit werd een bijzonder druk jaar.

Onbetwist hoogtepunt in 1998 was onze concerttour van vier weken naar Australië en Tasmanië, afgesloten met een vijfde week 'vakantie' op Bali.

Een uitgebreid (foto)verslag vindt u in het hoofdstuk : Optredens / Australië.

In april 1998 weer een bijzondere gebeurtenis, nu een Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter André Bakker. Ook bij hem werd zijn inzet voor het Scheldeloodsenkoor genoemd als één van de activiteiten waarvoor de onderscheiding werd verleend. Hij werd ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden'. Natuurlijk zongen wij hem toe op een receptie in de Sociëteit.

Zeker niet onvermeld mag blijven dat ook ons koorlid van het eerste uur, Cor Pierens, al in 1988 een Koninklijke onderscheiding had ontvangen. Hier lagen echter meer de bijzondere inzet binnen zijn beroep als loods en het loodswezen aan ten grondslag. Ook hij kreeg de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau'.

Op 5 mei traden we op tijdens het Vlissings bevrijdingsfestival en op 16 mei hadden we de eer om mee te werken aan de heropening van de gerestaureerde en heringerichte St. Jacobskerk in Vlissingen.

In juni namen we deel aan een zeer geslaagd 3-koren-concert georganiseerd door de Sea Sound Singers.

Op 10 juli openden we de Terneuzense Havenfeesten.

Bijzonder hierbij was de uitnodiging van dhr. Kees Muller, directeur van Multraship/Muller sleepdienst, om vóóraf met het hele koor bij hem thuis ‘wat te komen drinken' met een hapje en wat muziek maken. Dit gebaar zullen we nooit vergeten en meneer Kees waarschijnlijk ook niet. Gelukkig had hij kort daarop weer een lucratief jobje.

Verder in juli 1998 een optreden tijdens de Mosselrace in Antwerpen en weer een Sail evenement, nu in Delfzijl. Het koor trad gedurende een aantal dagen op tijdens ‘Delfsail'. Hoogtepunten hierbij waren het optreden tijdens de officiële opening op het Stadhuis en het avondconcert aan boord van een groot ponton. Dit werd, voorzien van een giga-geluidsinstallatie, de haven door gevaren zodat dit concert in heel Delfzijl en omtrek te horen was. Ontroerend was de reactie van de zeelieden op de Russische Tall Ships toen we ter hoogte van hun schepen de prachtige Russische shanty ‘De avond op de rede' ten gehore brachten. Traditioneel eindigde Delfsail met een optreden tijdens de oecumenische kerkdienst ‘Blessing of the Sails', waar de serieuze kant van het koor met de gedragen ballades goed tot zijn recht kwam.

Ook onze musical ‘Een Reis rond de Wereld' werd weer opgevoerd in een uitverkocht theater ‘de Molenberg'.

Hierna in augustus ook een Small Sail Vlissingen met veel optredens en op 25 augustus 1998 bracht H.M. Koningin Beatrix een officieel werkbezoek aan de provincie Zeeland. Ook deze keer werd het Scheldeloodsenkoor door de organisatie ingeschakeld om dit bezoek muzikaal op te luisteren.

Tijdens dit gebeuren werd door onze voorzitter André Bakker de nieuwste CD van het koor aan de Koningin overhandigd. Hiermee hebben al onze geluidsdragers hun weg naar de Koninklijke familie gevonden.

De maand augustus werd afgesloten met een optreden tijdens de doop van het m.s. ‘Maria Green' bij de Koninklijke Schelde Groep.

Ook dit jaar werd het Scheldeloodsenkoor uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de opening van de nieuwe megabioscoop ‘CineCity' in Vlissingen. Bij deze opening op 20 november waren vele prominenten uit de filmwereld aanwezig, waaronder acteur Jeroen Krabbé.

Het Scheldeloodsenkoor trad op tijdens de openingsceremonie.1999

In 1999 verzorgde het koor het entertainment programma aan boord van het vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn het ‘ms. Rotterdam' tijdens een cruise van Amsterdam naar Antwerpen. Een heel bijzondere ervaring.

In het voorjaar werkten we mee aan een groots afscheid van burgemeester J. van der Doef in de St. Jacobskerk met o.a. Bløf en het Zeeuws Orkest.

Het jaar 1999 zou weer een druk jaar worden. Drie grote evenementen stonden er gepland.

Het eerste was weer een bezoek aan onze Duitse vrienden de 'Knurrhahn' in Kiel om hun 70-jarig bestaan te vieren.

We verzorgden er enkele optredens en deze reis werd afgesloten met een feestdiner in het restaurant ‘Dratenhof'.

Verder waren we het hele jaar druk bezig met repeteren voor een splinternieuwe musical, ‘Shadows of Time'©.

Evenals in 1993 toen we in de Bolder de ‘oude' musical al eens opvoerden, reisden we speciaal voor de try- out met drie oude zeilklippers via Terschelling naar Vlieland. Even tot rust komen van de (in)-spanningen voor de eerste uitvoering. Het werd gelukkig een succes gezien de reacties uit de zaal.

Het Scheldeloodsenkoor wilde het millennium op grootse muzikale wijze afsluiten. Dit vergde in 1999, naast de normale optredens die ook gewoon doorgang vonden, veel tijd en inzet van de leden.

Het resultaat was er dan ook naar. Het millennium werd afgesloten met twee concerten in de St. Jacobskerk. Het concert stond in het teken van ‘Sea Music' en onze dirigent Léon Bours had hiervoor een aantal shanties bewerkt voor groot symfonieorkest. Het eerste concert was opgekocht voor het personeel van de Koninklijke Schelde Groep, de tweede avond was openbaar.

Beide concerten waren volledig uitverkocht en er werd een lijst aangelegd voor een eventuele derde avond. Helaas was dat voor de medewerkenden en solisten wegens andere verplichtingen niet mogelijk.

Het concert werd door Omroep Zeeland op 1 januari uitgezonden als Nieuwjaarsconcert. Van delen van dit unieke concert werd ook weer een CD uitgebracht onder de titel ‘Stormy Weather'.

Een deel van de opbrengst kwam ten goede aan de KNRM.

In februari vertrokken onze oprichter en erevoorzitter Albert Veldkamp en zittend voorzitter André Bakker naar Tasmanië voor het onthullen en aanbrengen van een bronzen plaquette op het Abel Tasman Memorial door de burgemeester van Hobart.Vorige
Volgende