Inloggen

Bram v.d. Broeke1972

Op 14 januari 1972 volgde de echte vuurdoop, een groot optreden tijdens de 8e jubileumavond van de Vereniging Sociëteit Nederlands Loodswezen.

Dit jaar werd er direct al veelvuldig opgetreden op culturele evenementen in Vlissingen en omgeving.

Ook in België werd een optreden verzorgd voor onze Belgische collega's in de Riddershoeve te Schoten. Verder tijdens de reünie van de V.O.L. de Ruyterschool, maar het hoogtepunt was natuurlijk de afsluiting van de Olympiade te Kiel.

De 'Cérémonie Protocollaire' van de zeilwedstrijden van de Olympische Spelen te Duitsland.De ’Cérémonie Protocollaire’ van de zeilwedstrijden van de Olympische Spelen te Duitsland.1973

In 1973 weer veel optredens o.a. ter gelegenheid van de herdenking ‘100 jaar Kanaal door Walcheren', het Internationale Loodsen Voetbaltoernooi dat in Vlissingen werd georganiseerd en een grote culturele avond in het Scheldekwartier, ook in Vlissingen.

We traden voor het eerst op met onze 'muzikale show' in het zelf gebouwde decor/schip de 'Sally Sinke'.

Verder stond dit jaar voornamelijk in het teken van de eerste plaatopname op 19 november.1974

1974 begon met de presentatie van de eerste LP op 12 januari. Directeur N. Bollen van het loodswezen kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door Jan Nas, voorzitter van de V.S.N.L.

Eveneens in januari een gedenkwaardig optreden m.m.v. Marie Cecile Moerdijk in een met 600 bezoekers gevuld ‘Open Hof'.

Vanaf de oprichting zijn wij bij talloze manifestaties met een maritiem karakter betrokken geweest.

In 1974 zongen we op één van de laatste bijeenkomsten van de Vereniging van Kaap Hoornvaarders tijdens het diner in, uiteraard, Hoorn. Bij het slotlied Rolling Home hield een stel stoere zeebonken, evenals enkele koorleden, de ogen niet droog.1975

1975 was een jaar van veel optredens voor bejaarden en culturele evenementen.

Op 29 november werd de tweede LP uitgebracht waarvan het eerste exemplaar wederom werd overhandigd aan dhr. N. Bollen, deze keer door onze voorzitter Albert Veldkamp.

Dit jaar maakte Nederland ook kennis met de eerste grote sail manifestatie in Amsterdam, Sail 700.

Het werd meer een sensatie en het Scheldeloodsenkoor was er bij zodat de bezoekers voor het eerst seasongs en shanties hoorden. Voor het koor vond hier de eerste kennismaking met het zeilschip de ‘Eendracht' plaats door het verzorgen van enkele zeer gewaardeerde optredens aan boord.

We verleenden medewerking aan Sail Amsterdam door optredens aan boord van de windjammers, bij veel recepties en bij het slotfeest. Vooral een optreden aan boord van 'Dar Pomorza' voor een groot publiek op de kade sloeg goed aan.1976

In 1976 werd nog een LP opgenomen, ditmaal samen met het Westkappels Dameskoor en het Jongerenkoor Koudekerke. Het optreden op de ‘Eendracht' kreeg een groots vervolg toen we in april het schip uitzongen bij het vertrek uit Den Helder voor haar deelname aan de Tall Ships Race.

Andere hoogtepunten dit jaar waren o.a. een optreden voor de Belgische collega's in Berghem en een grote muzikale show voor de Zonnebloem in het Vlissingse Scheldekwartier. Ook voor leden van het Koninklijk Huis traden wij vaak op. Bij haar officiële bezoek aan Vlissingen in 1976 kreeg de toenmalige Koningin Juliana de eerste LP van het koor aangeboden. 1976 was ook het jaar van ons 1e lustrum. Dit werd gevierd met een grote avond in hotel Britannia waar Marie Cecile Moerdijk onze gastvrouw was en waaraan diverse andere koren medewerking verleenden.Marie Cecil Moerdijk

1977

Prins Bernhard luisterde in 1977 met kennelijk genoegen naar onze shanties tijdens Brielle Maritiem waarvoor we een serie optredens verzorgden.

We vierden ons lustrumjaar verder door met de introductie van onze eerste musical in een geheel nieuw decor, ons schip 'De Schoone Waardin' waarmee we een reis rond de wereld beleven. De bekende zangeres Marie Cecile Moerdijk speelde de gastrol van verstekelinge en ook die van Maggie May, de in de zeiltijd beruchte dame uit Paradise Street in Liverpool. Zie hiervoor ook het hoofdstuk 'Nederland' in de pagina 'Optredens'.

Het was verder een rustig jaar met een regelmaat van gemiddeld twee 'normale' optredens per maand.
1978

De 'Charlotte Rhodes', over de hele wereld bekend geworden door de Engelse TV serie 'Onedin Line', bezocht Vlissingen. Natuurlijk traden we op aan boord in de Oude Vissershaven met op de achtergrond het antieke decor van het Marine Arsenaal. Helaas is dit schip later volledig uitgebrand. Wederom een vrij rustig jaar met als hoogtepunt in maart de tewaterlating van onze 3e LP, gevolgd door de opname van een promotie-LP'tje van vijf nummers voor de Sloehaven in Vlissingen....................


1979

...............waarvan in 1979 het eerste exemplaar door Albert Veldkamp werd overhandigd aan burgemeester Westerhout van Vlissingen. Belangrijke optredens dit jaar vonden plaats in Den Haag tijdens de International Life Boat Conference en bij de herdenkingsdienst voor oud leerlingen van de zeevaartschool de Ruyterschool in de St. Jacobskerk te Vlissingen.


Verder dit jaar nog een groot optreden in Gent voor de Ankerclub.Vorige
Volgende