Inloggen

1980

In 1980 vierde de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging haar 75-jarig jubileum in de Ridderzaal te Den Haag in tegenwoordigheid van de Beschermvrouwe van de Nederlandse Koopvaardij: Prinses Margriet.

Het koor werd gevraagd een optreden in uniform te verzorgen in de Ridderzaal, waarna Prinses Margriet een pakket met onze drie LP's kreeg aangeboden.

Verder voerden we voor de stichting DOOK onze musical ‘Een reis naar de West' op in Delfzijl, een groot succes getuige de lovende krantenartikelen. Op 5 mei 1980 namen we met een receptie in de Nederlandse Loodsen Sociëteit in Vlissingen afscheid van onze dirigent Philip Feij.

Verder namen we natuurlijk weer deel aan Sail Amsterdam met vele optredens over het gehele terrein en op de schepen en bij de onvermijdelijke recepties in de VIP-tenten.1981

Misschien wel ons dankbaarste publiek zijn de bewoners van bejaardentehuizen en gehandicapten waarvoor wij optreden.

Verder waren we bij vrijmetselaars, barbershopzangers, accountants, maritieme biologen enz. te gast.

Ook tijdens begrafenis- en crematieplechtigheden zingen wij nogal eens toepasselijke zeemansballades.

Dit jaar werd, buiten de reguliere optredens in Zeeland voor bejaarden en festiviteiten, voor een groot deel besteed aan het vernieuwen van- en het repeteren voor de musical.1982

Onze vernieuwde musical, nu ‘Een reis om de Oost' geheten, werd in 1982 drie keer opgevoerd. In april wederom in Delfzijl, in mei in het Scheldekwartier en in oktober in het Zuidland-theater in Terneuzen.

Verder leverden we dit jaar een belangrijke bijdrage bij de viering van de 375ste geboortedag van admiraal Michiel de Ruyter te Vlissingen, ditmaal samen met de Mariniers Kapel.

Vlissingen verloor een markant figuur door het overlijden van de zeer bekende sleepbootreder/kapitein Theo Dijkhuizen.

Wij zongen drie afscheidsliederen tijdens de plechtige uitvaartmis. Het gebeuren maakte diepe indruk bij de leden en de Vlissingse bevolking.1983

1983 stond voor een groot deel in het teken van de voorbereidingen voor de grootse festiviteiten in het volgende jaar. Daarom werden de optredens dit jaar beperkt gehouden.

Er moest bovendien druk gerepeteerd worden voor de opname van de vierde (jubileum) LP in november.
1984

In 1984 werd de grootse viering van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit in Vlissingen bijgewoond door H.K.H. Prinses Margriet.

Haar werd het gedenkboek ‘Een eeuw loodsen op en rond de Schelde' aangeboden en Mr. Pieter van Vollenhoven ontving de vierde LP van ons koor. Een zeer geslaagd jaar met tal van grote evenementen in de hele stad.Het Scheldeloodsenkoor vierde tegelijkertijd haar 12½ jarig bestaan met het organiseren van een groot Internationaal Shanty-Festival in de stadsschouwburg te Middelburg waaraan o.a. deel namen; onze vrienden de 'Knurrhahn' uit Kiel, Monk Pants Smart Set (later Windkracht 8), de Shanty Crew en Hugh en Fiona Kennedy, allen uit Engeland. Het feestjaar werd afgesloten met een optreden op het galabal in november in Hotel Britannia oo de boulevard.

Tenslotte werd ter verhoging van de feestvreugde onze laatste LP gepresenteerd.

Verder namen we deel aan "The International Festival of Sea Music" in Liverpool waar we op de posters staan aangekondigd als 'the incredible Dutch Pilots'. We verzorgden er talloze optredens zoals in het Maritiem Museum, op de driemaster 'Kaskelot' en het oude Nederlandse scheepje 'De Wadden'.1985

Dit jaar verkeerden we veel in Amsterdam. Allereerst Sail Amsterdam '85.

Uiteraard namen we op uitnodiging van de organisatie weer deel aan dit grandioze gebeuren.

Vermoeiend, maar het geeft veel voldoening om te zien hoe het publiek steeds meer in de ban raakt van de shanties. Het blijkt ook dat we tussen Sail 80 en 85 navolging hebben gekregen want er zijn enkele nieuwe shantykoren opgericht. Vanaf nu zijn we niet meer alleen 'op de markt'.

Het koor trad veelvuldig op bij maritieme en andere gelegenheden, zoals de nieuwjaarsreceptie van de Burgemeester van Amsterdam, dhr. Pateijn, in het Concertgebouw in 1985.

Ook verleenden we onze medewerking aan een groot 4-korenconcert voor het 90 jarige Middelburgs Mannenkoor en aan een grote TV uitzending van de WDR over loodsen op de Westerschelde.

In oktober verzorgden we een grote muzikale show t.g.v. het 100 jarig bestaan van de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam.1986

In 1986 zongen we in de Grote Kerk te Goes ter gelegenheid van de opening van de nieuwe sluis.

In datzelfde jaar, op uitnodiging van de Commissaris van de Koningin in de Provincie Zeeland, tijdens de HISWA-week, wederom dus naar Amsterdam-RAI.

Ook Kiel werd weer bezocht, ditmaal ter gelegenheid van de Kieler Woche, waar we diverse optredens verzorgden, o.a. in het 'Kieler Schloss'. Hier werd ook, speciaal in het Duits vertaald, een deel van de musical opgevoerd.1987

Dit jaar reisden we voor de tweede keer af naar Engeland ter opluistering van het 'International Festival of Sea Music' in Liverpool. Hier voerden we met veel succes onze in het Engels vertaalde musical op. Een geweldige reis weer naar de bakermat van de shanties waaraan we mooie contacten hebben overgehouden met o.a. Stan Hugill, Tony Davis en Stormalong John.

Verder in eigen land de gebruikelijke optredens bij voornamelijk maritieme geburtenissen en activiteiten.1988


Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van vereniging de ‘Eendracht' in 1988 traden wij op voor haar leden in Noordwijk. Als dit schip Vlissingen aandoet, zijn wij vaak zingend van de partij.

Ook traden we op voor AFCENT (NAVO) in Brunssum, ter gelegenheid van de 'Zeeuwse week".

Verder voerden we, op uitnodiging van de 'Kieler Verkehrs A.G., nu de gehele musical op in de met 2000 toeschouwers gevulde Ostsee Halle te Kiel. Natuurlijk in het Duits wat toch wel een zware klus was.

Eind van dit jaar verzorgden we o.a. nog een optreden voor onze collega's in district IJmond t.g.v. het 100 jarig bestaan van hun Vereniging Loodsen Sociëteit ‘Recht door Zee'.


1989


De nieuwe ‘Eendracht' werd in 1989 in Scheveningen door HKH Koningin Beatrix gedoopt en wij zongen de toepasselijke zeemansliederen. Met de vereniging Het Zeilend Zeeschip onderhouden wij goede contacten. Verscheidene van onze leden hebben in de loop der jaren zowel op de oude als op de nieuwe ‘Eendracht' als schipper of stuurman gevaren.

Het ramschip ‘Schorpioen', gebouwd in 1868, werd in 1989 ná de restauratie versleept van Vlissingen naar Middelburg. Het koor zong tijdens deze tocht aan boord van dit schip.

Onze echtgenotes, gekleed in schitterende ouderwetse kostuums, vergezelden ons over het oude jaagpad in een al even oude, door paarden getrokken koets.

Uniek aan het Scheldeloodsenkoor is het contrast tussen de optredens in uniform en die in het 'zeemansklofje'. Vooral bij laatst genoemde komen soms hilarische momenten voor getuige het optreden in april 1989 voor de jachtclub in Middelharnis.

Dirigent is soms een gevaarlijk beroep.<Verder naar Jaren 90>