Inloggen

In Historie : 2000 - 2015 is ook informatie over 2015


2015


In 2015 vond een droevige gebeurtenis plaats: het overlijden van onze dirigent Léon Bours, op 49-jarige leeftijd. Het onverwachte, de omstandigheden en het tijdstip zo vlak voor Sevenum maakten zijn overlijden tot een van de meest ingrijpende en emotionele gebeurtenissen in het bestaan van ons koor. Het aan hem opgedragen herinneringsconcert ‘CODA’ in november was een hommage aan een innemende persoon met een bijzondere kennis van - en inleving in - ons repertoire en een enorme vakkennis op een breed muziekgebied. Gelukkig heeft hij ons veel prachtige composities en arrangementen nagelaten.

In maart was een lang voorbereide musical gepland, die we samen met het Vlielander Zeemanskoor in Sevenum zouden opvoeren. Ondanks het overlijden van Léon hebben we dit onder de bijzondere omstandigheden toch door laten gaan. Léon had al eerder tijdens de laatste repetitie in Vlissingen gezegd dat dit altijd door zou moeten gaan.

Wat het hoogtepunt van 2015 had moeten worden werd een dieptepunt én hoogtepunt tegelijk in een zeer emotioneel weekend met heel veel meelevende toeschouwers. De musical was mede daardoor ook een mooi afscheid van Léon.


In de loop van het jaar werd Rob van der Meule onze nieuwe dirigent.


Op 2 april een optreden in een volle St. Jacobskerk t.g.v. de opening van de viering ‘700 jaar Vlissingen’ en op 28 juni weer in de St. Jacobskerk voor de traditionele Sea Sunday, een oecumenische dienst voor zeevarenden.

Het werden twee dagen gezelligheid in Hoorn t.g.v. een internationaal congres voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn. Het was ook de eerste reis met het koor van onze kersverse dirigent Rob. Voor hem was het een bijzondere ervaring met een zeer geslaagd optreden onder zijn leiding dat volgens de recensies veel indruk heeft gemaakt op de congresgangers.

Op 15 augustus heeft de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-Vaarders (onze ere voorzitter Albert Veldkamp is hier ook lid van) een internationale bijeenkomst georganiseerd. Het is 400 jaar gelden dat Jacob Le Maire en Willem Cornelisz Schouten uit Hoorn vertrokken voor hun ontdekkingsreis. Zij waren de eerste die Kaap Hoorn gerond hebben. Bij deze bijeenkomst hebben wij van ons repertoire o.a. alle shanty's gezongen die met Kaap Hoorn te maken hebben.

Kaaphoornvaarders

Het Vliegende Hollander Festival in Terneuzen is ook steeds weer een gezellig gebeuren waar we al meerdere keren zijn uitgenodigd. Dit geldt ook voor Medioburgum, het folklore festival in Oost-Souburg, dit jaar op 11 september en gedirigeerd door Rob en Einar, waardoor Rob voor het eerst ook als toeschouwer getuige kon zijn van de dansen en acts van onze dansgroep. Op 19 december traden wij 3 keer op in ’s-Hertogenbosch. In oktober en november verzorgden wij optredens in drie zorgcentra in ’s-Heerenhoek, Lewedorp en ’s-Heer Arendskerke. Voor de inwoners altijd erg leuk en voor ons dankbaar om te doen. Dan tot slot op 27 november het indrukwekkende herdenkingsconcert voor Léon in samenwerking met Cantare en Popkoor Flashback, waarvan Léon ook dirigent was.(zie Historie 2000-2015)


Optreden tijdens het Vliegende Hollander Shantyfestival in Terneuzen op 5 september.


2016

In 2016 vierden we ons 45-jarig bestaan (zie hieronder). Afgezien van de jubileumactiviteiten, hadden we nog enkele andere optredens: Op 9 januari in de Historische Kerk in Oost-Souburg en op 24 januari een geslaagd optreden in de Concert en Gehoorzaal in Middelburg, voor hen die normaal niet in de gelegenheid zijn om concerten te bezoeken. Dit was een mooi initiatief van de Lions Middelburg. Later in het jaar traden we op tijdens de Visserijdagen in Woudrichem. Een zeer geslaagd optreden en een gezellige dag uit voor koorleden en partners.Het Scheldeloodsenkoor 45 jaar!

Naar het voorbeeld van de loodsen in Kiel, Duitsland, die al 100 jaar geleden een shantykoor vormden, kreeg Albert Veldkamp in 1971 twaalf Vlissingse loodsen zo gek om samen seasongs en shanties uit de tijd van de oude zeilvaart te gaan zingen. Het begin van het Scheldeloodsenkoor wat daarmee het eerste shantykoor in Nederland was!

Nu bestaat het koor dus al 45 jaar en dat moest uitgebreid gevierd worden.

Dat begon op 22 april met een openbare receptie in de Nederlandse Loodsen Sociëteit die zeer druk werd bezocht. Natuurlijk heeft het koor daar nog een paar shanties laten horen want daar gaat het toch om. De volgende dag bood het Nederlands Loodswezen Vlissingen de koorleden met partners een vaartocht aan met een van de zeegaande loodsboten over een deel van de Westerschelde en door de Sloehaven. Het weer was prachtig, de verzorging door de bemanning was perfect en dus werd het een geweldige tocht.

Die middag verzorgde het koor een optreden bij de “Missions to Seafarers “ in Scheldepoort want daar liggen toch onze roots. Het afsluitende buffet was erg gezellig.

De week werd afgesloten met onze traditionele medewerking aan de kerkdienst ter gelegenheid van de “ Sea Sunday “ in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

Op 30 april volgde een bezoek per bus aan de indrukwekkende Maasvlakte gevolgd door een tocht met het oude raderschip “Majesteit “: vanuit Rotterdam over de Noord, de Oude Maas en de Nieuwe Waterweg met lunch en diner aan boord bij een prachtig wisselend decor.

In november brachten we tijdens een matinee en een uitverkochte avondvoorstelling in het Arsenaal theater onze inmiddels bekende musical “Rolling Home “ geschreven door Jan van Gaalen. Admiraal Michiel de Ruyter en de Vlielandse zeevaarder en ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh vervulden de hoofdrollen. Dit met medewerking van het Vlielander Zeemanskoor, geregisseerd door Diny Huson en onder leiding van onze nieuwe dirigent Rob v.d.Meule. Albert Veldkamp bood een replica van het beroemde bord van Willem de Vlamingh aan de Vlielandse gemeenschap aan om het te bewaren in het museum op Vlieland en het SLK ontving als aandenken een stuk wrakhout van een in de middeleeuwen ter hoogte van Vlieland vergaan zeeschip met certificaat van echtheid.
2017

Het jubileumjaar werd op 13 mei 2017 op passende wijze afgesloten met een groots concert in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het koor had daarvoor de hulp ingeroepen van het voltallige Zeeuws Orkest, de mezzosopraan Tania Kross en de bariton Henk Poort, en gastzangers uit de omgeving. Het geheel stond onder de bezielende leiding van onze dirigent Rob van der Meule die daarmee een geweldige prestatie leverde,De optredens in 2017 waren een onverdeeld succes.

De Nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis van Vlissingen op 9 januari, het optreden in Ter Reede op 15 april, het Jubileumconcert in de St Jacobskerk met m.m.v. Tania Kross, Henk Poort en het Zeeuws Orkest op 13 mei, het 10-jarig jubileum van Scharretjoe op 25 mei, het bekende Vliegende Hollander Festival in Terneuzen op 2 september, Medioburgum in Oost-Souburg op 9 september, het optreden in de Erasmus-flat in Goes op 8 oktober, de herdenking, op een winderige boulevard voor de omgekomen zeevarenden tijdens de 2e Wereldoorlog op 28 oktober en de onthulling van het standbeeld “Mannen tussen staal”voor de Scheldemedewerkers op 25 november.


In verband met ziekte van Rob van der Meule hebben ook Einar van Santen en Monty van Belzen het koor gedirigeerd.

TOP


2018

 

Baarland, Brasserie de “Landing,” 8 maart.

Een optreden, in oud-loodsen uniform, verzorgd tijdens de presentatie van het boek “WESTERSCHELDE, portret van een open zeearm”.

Uitgegeven door Theo Spinnewijn, oud-boekhandelaar te Zierikzee en  eigenaar van uitgeverij “de groote Roeibaerse” te Kloetinge.

In dit boek over de Westerschelde zijn een aantal pagina’s gewijd aan het Loodswezen en aan het Scheldeloodsenkoor. Verder veel over wat er zich afspeelt op en om de Westerschelde en de belangrijke rol die het heeft in het leven van vele Zeeuwen.

 

Sevenum, 10 maart 2018Sevenum, Sing Challenge, 9 t/m 11 maart.

Een jaarlijks shanty festival waar wij al vele malen  hebben opgetreden.

We werden weer gastvrij ontvangen door onze gastheren van het shantykoor “de Maashave". Het onderdak was in de vakantiebungalows in het Landalpark de ‘Schatberg’. Altijd weer een belevenis op zich.

Vanwege de grote variatie in koren en genres is dit een bijzonder festival.

 

Onze optredens met medewerking van onze dansgroep trokken ook deze keer veel bekijks en gaven ons de gelegenheid veel van onze dansen en acts ten tonele te brengen.

 

Vlissingen, 11 april, Zorglocatie Scheldehof.

Wij waren bij de officiële opening van de tot zorgcentrum Scheldehof getransformeerde zware plaatwerkerij.

 

Frans Naerebout School te Vlissingen, 19 april.

In het kader van de 200ste sterfdag van Frans Naerebout heeft deze school o.l.v. Sjef Hermans een muziek project opgestart waarbij het Scheldeloodsenkoor is gevraagd hier medewerking aan te verlenen, door met de kinderen samen te zingen en te verhalen over het zeemansleven in het algemeen. Een aantal leden van ons koor heeft hieraan meegewerkt. Ter afsluiting van dit muziekproject zongen zij op 19 april van 13.00 tot 14.00 uur op het plein van de Frans Naereboutschool.

 

Blankenberge, Havenfeesten, 12 mei.

Met de bus naar Blankenberge.

Waarschijnlijk is het op de fiets sneller, maar…..we moeten ook nog terug, vandaar!

Ook hier weer een druk bezocht havenfeest met veel verschillende koren. Na afloop was iedereen in de gelegenheid om, in kleine groepjes, het avondmaal te gebruiken in een van de vele restaurants. En daarna was het weer als een speer naar het Vlissingse.

 

Vlissingen, Sea Sunday 24 juni 2018Vlissingen, SeaSunday,  St Jacobskerk, 24 juni.

Evenals vorig jaar hebben wij ook dit keer weer medewerking verleend aan deze bijzondere kerkdienst door het zingen van passende shanties.

 

 

 

 

 

Visserijdagen te Vlissingen, 25 aug.

De visserijdagen werden geopend door de burgermeester. Zijn toespraak werd afgesloten met een  knallend geluid van de Kannonniers van de Vlissingse Fles. Daarna trad het Scheldeloodsenkoor op met een aantal shanties en een enkele act. Het tweede optreden vond plaats voor Brasserie “de Jong”.

Het was een gezellige drukte rond het Scheldeloodsenkoor, dus al met al een buitengewoon flitsende middag.

 

Frans Naereboutdag, MuZEEum Vlissingen, 22 september.

Op verzoek van het muZEEum hebben wij, samen met de leerlingen van de Frans Naersboutschool, een optreden verzorgd in het muZEEum vanwege de Frans Naerebout dag. Wij zongen diverse shanties en samen met de leerlingen enkele bekende liedjes en het door Sjef Hermans geschreven Frans Naerebout lied op de wijs van The Lion Sleeps Tonight.

 

Vliegende Hollander Festival, Terneuzen, 1 september.

Ook hier waren we weer van de partij. Drie optredens op verschillende plekken in het centrum van Terneuzen. Alle optredens in zeemanspak waarbij dans en acts werden uitgevoerd.

 

Vlissingen, 27-10-2018, Herdenking zeevaarders WOII

Herdenking Zeevaarders WO II, Vlissingen,  27 oktober.

Gezien de weersomstandigeheden vond de herdenking plaats in de Piet Vijnzaal van de voormalige zeevaartschool aan de Boulevard.

Het geheel werd gepresenteerd door oud-loods Peter Brounts.

Ruim 15 kransen en/of bloemstukken werden ter nagedachtenis aan de omgekomen zeevarenden gelegd. Tijdens de ceremonie heeft de bemanning van een Nederlandse redeboot, die voor de zeevaartschool lag, een krans in zee gelegd namens het Loodswezen Vlissingen.

Tussendoor zongen wij enkele liederen.

Er werd stilgestaan bij de ondergang van de Beemsterdijk van de Holland Amerika Lijn en de ondergang van de sleepboot NoordzeeBV 34.

 

Uitreiking Frans Naerebout prijs voor vrijwilligers te Vlissingen, St. Jacobskerk, 7 december.

"Bijzonder, omdat 2018 het 200ste sterfjaar is van Frans Naerebout, de beroemde loods en mensenredder, wiens prachtige standbeeld op de Vlissingse boulevard staat.  Bijzonder ook, omdat we hebben mogen genieten van het Scheldeloodsenkoor met hun zeemansliederen, daarbij ondersteund door een groep leerlingen van de Frans Naereboutschool ! " Aldus onze burgemeester.

 

Alblasserdam, 9 december.

Op uitnodiging van het schipperskoor de Pontonniers uit Papendrecht hebben we meegedaan aan hun 10-jarig jubileum concert.

Het eerste deel in oud loodsen uniform, waarbij we ballades en forbitters ten gehore brachten. Na de pauze traden we op in zeemansklofje, zoals de bemanning van een windjammer er rond 1870 eruit zag. Hier hebben we door het showen van een  aantal acts de zaal in beroering kunnen brengen.

 

Vlissingen, Korendag in de Wonderstadtent, 16 december.

Georganiseerd door het smartlappenkoor Scharretjoe. Het werd gehouden in de behaaglijk verwarmde wonderstadtent.

Het was een gezellig optreden, waarbij Scharretjoe, de Smarties en het Scheldeloodsenkoor elkaar op ludieke wijze de loef probeerden af te steken.

 

 


2019

 

 

Ter Valcke, 27 april 2019.JPGGoes, 27 april.

 Zaterdag 27 april, op Koningsdag, traden we op in zorgcentrum Ter Valcke in Goes voor bewoners en personeel. We zongen twee keer drie kwartier in ons zeemansklofje zeemansliederen in het Engels en het Nederlands met ook enkele acts en dansjes. Als laatste nummer zongen we West Zuid West van Ameland tussen het publiek wat zeer werd gewaardeerd. Met John Brown als toegift besloten we dit geslaagde optreden.

 

 

 

 

 

Havendagen Terneuzen, 29 juni.

Zaterdag 29 juni traden we op tijdens de havendagen Terneuzen. Het was een erg warme dag en helaas weinig publiek in de grote tent op het veerplein. Toch een goed optreden van twee keer drie kwartier, deze keer o.l.v. Einar van Santen.

 
1-Sesasunday 30-6-2019.JPGSeasunday, Vlissingen 30 juni.

Zondag 30 juni zongen we in de St. Jacobskerk tijdens seasunday. Een kerkdienst met speciale aandacht voor zeevarenden waar we altijd graag onze medewerking aan verlenen. Het was een mooi en zeer gewaardeerd optreden in een volle kerk o.l.v. Rob van der Meule.

 

 

 

 

 

 

 

Koorreis naar Kiel 8 t/m 11 augustus 2019

Op donderdag 8 augustus om 06.30 uur vertrok de bus van “Van F Tours” met een flinke afvaardiging van het Scheldeloodsenkoor naar Kiel ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van Lotsengesangverein “Knurrhahn”, waarmee ons koor al heel lang een goede band heeft. Tegen 18.00 uur arriveerden we in Kiel bij de plaatselijke bioscoop alwaar we zeer gastvrij werden ontvangen door Frank Gülzov, de Oberknurrhahn en leden van zijn koor waarna we een film te zien kregen over 90 jaar Knurrhahn. Geweldig om al die beelden te zien waarbij ons koor ook regelmatig te zien is. Na de film vertrokken de koorleden naar hun gastgezin of het G-hotel.
De volgende dag hebben we een rondvaart gemaakt op de Plönsee. Aan het eind van de middag werden we in de Nicolai-Kirche verwacht voor de generale repetitie voor het avondoptreden.SLK Kiel 2 koren. Om 19.30 begon het concert. De belangstelling was zo groot dat er nog ongeveer 80 staanplaatsen zijn verkocht voor de helft van de toegangsprijs.
De aftrap van het concert was voor het jubilerende koor met vier mooie shanties, gevolgd door “Takelure”, ook een shanty-loodsenkoor, bestaande uit loodsen uit Brunsbüttel en Hamburg, dat dit jaar in februari het 100 jarig bestaan heeft gevierd. Daarna was het de beurt aan het Scheldeloodsenkoor waarbij “Goodbye My Lover”met deftige dans van onze dansgroep veel applaus kreeg. Na de pauze trad eerst de “Takelure” op, daarna het Scheldeloodsenkoor gevolgd door de “Knurrhahn”. Het slotlied “Rolling Home” werd door alle drie de koren samen gezongen. Met een daverend applaus werd de concertavond afgesloten. Na afloop met z’n allen naar café/restaurant Peter Pane waar we een kleine maaltijd en drank kregen aangeboden door de “Knurrhahn”. Heel erg gezellig.
DinerZaterdag 10 augustus hebben we ons kunnen vermaken in de kustplaats Eckernförde. Tegen 18.00 uur werden we verwacht in restaurant “Dratenhof” alwaar we gastvrij werden ontvangen door het bestuur van de “Knurrhahn” voor de feestavond. Tijdens de feestavond heeft onze oprichter en erevoorzitter Albert Veldkamp de “Knurrhahn” , namens het Loodswezen Scheldemonden, een cadeau aangeboden in de vorm van een miniatuur van de nieuwe loodsboot Polaris.

 

 

 

 


Diner Albert.Ook heeft Albert een zelfgeschilderde aquarel van een sleepboot aangeboden aan oud Oberknurrhahn Klaus Helms waarop Klaus vroeger heeft gevaren.

Klaus Helms heeft tijdens de oprichting van het Scheldeloodsenkoor veel voor ons betekend en het koor voorzien van de eerste 25 shanties. Dit moment van overdracht heeft iedereen ontroerd. De ingehuurde band had een rustige avond want de aanwezige koorleden zongen onder begeleiding van hun eigen muzikanten een groot aantal shanties. We hebben ons uitstekend vermaakt. De volgende ochtend, zondag 11 augustus, vertrok de bus om precies 10.00 uur, uitgezwaaid door de gehele Knurrhahn met hun dames, weer richting Vlissingen. Na een stop in Tecklenburg voor de lunch en een stop bij restaurant De Betuwe in Tiel voor een buffet arriveerden we om 22.30 uur weer bij onze sociëteit. We namen afscheid van elkaar en met een voldaan gevoel ging een ieder huiswaarts.

 

 

 

Vlissingse visserijdagen, 17 augustus 2019
Vlissingse visserijdagen, 17 augustus.

Zaterdag 17 augustus traden we, net als vorig jaar, twee keer op tijdens de Vlissingse visserijdagen. Helaas was het weer dit keer erg slecht. Tijdens ons eerste optreden om 11.00 uur was het nog droog en was er nog wat publiek, maar bij het tweede optreden om 13.30 regende het pijpenstelen en stonden we onder een afdakje te zingen voor een handjevol toeschouwers. Hopelijk volgend jaar een herkansing onder betere omstandigheden.

 

 

 

 

 

 

 

roll of honour.Roll of Honour Vlissingen, 30 augustus.

Vrijdag 30 augustus hebben wij onder stralende weersomstandigheden opgetreden bij de onthulling van het monument “de Roll of Honour” op de muur bij de Oranjemolen in Vlissingen. Dit monument gedenkt de geallieerden die hun leven lieten bij de bevrijding van Vlissingen na de landing op Uncle Beach op 1 november 1944. De onthulling werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Frankrijk en Groot Brittannië, Nederlandse en Britse veteranen en vele belangstellenden. Naast het Scheldeloodsenkoor verleenden de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen en Interscaldis Pipes en Drums hun medewerking. Het Scheldeloodsenkoor zong voorafgaand aan het welkomswoord de shanty’s  Fair Winds en Calm is the Sea. Na de kransleggingen de Fairwell shanty en als slotlied Rolling Home.

 

 

optreden Terneuzen 7-9-2019.Vliegende Hollander Shantyfestival  Terneuzen, 7 september 2019.  

Zaterdag 7 september hebben we 3 optredens verzorgd tijdens het Vliegende Hollander shantyfestival in Terneuzen.
Ondanks dat de hoeveelheid publiek wat tegenviel is het leuke dag geweest. Voor aanvang van ons eerste optreden hebben we spontaan meegezongen met de Ierse zanger Jim Corr.  Het aanwezige publiek wist dit wel te waarderen.  Tijdens ons laatste optreden, op de markt, hebben we het alfabet met vlaggen laten zien. Daarna hebben we weer  twee vrijwilligers tot zeeman gemaakt en hebben ze van Neptunus  een scheerbeurt gekregen. Rob van der Meulen stond als dirigent voor het koor.

 

 

 

 

Herdenking koopvaardijslachtoffers 26 oktober.

De jaarlijkse herdenking van de koopvaardijslachtoffers viel dit jaar samen met de officiële herdenking van de Slag om de Schelde/bevrijding van Vlissingen op 26 oktober 11.00 uur in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

Ongeveer een half uur voor de plechtigheid werd gepaste muziek ten gehore gebracht door afwisselend organist Jos Vogel, Koninklijke Harmonie Ons Genoegen en het Scheldeloodsenkoor.

De burgemeester van Vlissingen heette de aanwezigen van harte welkom en hield een toespraak gevolgd door toespraken van diverse hoogwaardigheidsbekleders. Tussen de toespraken door werd, afwisselend door het Scheldeloodsenkoor, Jos Vogel en de KHOG, muziek ten gehore gebracht.

Aafke Verdonk interviewde Henk Wildeboer die de bevrijding meemaakte en de tiener Erica Francke. Cor Heijkoop gaf een kort verslag over de operatie Calendar, het mijnenvrij maken van de Westerschelde tot Antwerpen en mevrouw Jannie Heijn-Oostdijk droeg een gedicht voor van de 88-jarige Willem Oostdijk.

Een hoornblazer van de KHOG gaf het Taptoe signaal vanaf de orgelgalerij gevolgd door twee minuten stilte. Hierna werd het Wilhelmus door de aanwezigen uit volle borst meegezongen. Vervolgens speelde de harmonie de volksliederen van Canada, Frankrijk en Groot Brittannië meegezongen door het Scheldeloodsenkoor.

Begeleid door zachte koraalmuziek van de KHOG werden kransen gelegd. Het college van B&W Gemeente Vlissingen legde de eerste krans, gevolgd door de provincie Zeeland, Frankrijk, Canada, de Veteranen, Commandotroepen, Koninklijke Marine, Royal British Legion, Stichting Zeeuwse Veteranendag, Stichting Oorlogsjaren, 4th KOSB Old Comrades Association en Conseillers Consulaires. Voor de koopvaardijslachtoffers werden kransen gelegd door Loodswezen, KNVR, Mission to Seafarers, AVOM, Vereniging Gezinscontact en mevrouw Van de Garde-Huiszoon. Tijdens dit deel van de plechtigheid zong het Scheldeloodsenkoor Shenandoah. De overige aanwezigen werden daarna in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen.

Na een dankwoord van de voortreffelijke ceremoniemeester was er tot slot een optreden van Interscaldis Pipes en Drums met Highland Cathedral. Na een korte lunch verliet het gezelschap onder begeleiding van de Delta band de kerk richting Uncle Beach voor nog een korte ceremonie.

 

26-10-2019, Slag om de Schelde Slag om de Schelde, 26 oktober 2019

Zaterdag 26 oktober heeft het Scheldeloodsenkoor samen met de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen een concert gegeven in de Sint Jacobskerk t.g.v. 75 jaar Slag om de Schelde. Het concert begon om 20.00 uur en werd gepresenteerd door Helge Prinsen.
Het gedeelte voor de pauze werd verzorgd door het Scheldeloodsenkoor onder leiding van Rob van der Meule. Er werden steeds twee of drie shanties gezongen gevolgd door een verhaal over de belevenissen van enkele loodsen tijdens de 2e wereldoorlog.
We begonnen met The Leaving of Liverpool en The Golden Vanity waarna Ed Macaré het verhaal vertelde over zijn ouders Niek en Mies Macaré, hun oorlogsjaren en de lange vijfjarige scheiding van Niek en zijn gezin. Na het zingen van Vem Kan Segla, Roll Alabama Roll en Farewell Shanty vertelde Bart van Herwijnen over de dappere en bizarre vlucht van loods Hendrik Willemse en zijn gezin vanuit Antwerpen naar Engeland. Daarna zongen we de shanties Fiddlers Green en The Waleman's Lament waarna Ed Macaré vertelde over de “onbuigzame loods” Bram van den Broeke die, na werkweigering voor de Duitse bezetter, onderduikt en zich aansluit bij het verzet. Hierna zongen we Fields of Athenry en Samoa Song waarna Bart van Herwijnen het verhaal vertelde van loods Hein Koning die in het verzet zat, opgepakt werd en naar dodenkamp Neuengamme werd gestuurd. Tot slot van het eerste deel zongen we Fair Stood The Wind en Rolling Home.
Na de pauze begon de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen o.l.v. Arjan de Visser met Call of Heroes gevolgd door The Story Of Anne Frank met als solist de violiste Jeanine Melis. Tijdens dit nummer strooide zandkunstenaar Gert van de Vijver zand op een verlichte glasplaat en beeldde hiermee, geprojecteerd op een scherm, op betoverende wijze het verhaal van Anne Frank uit. Daarna volgden achtereenvolgens: A Little Prayer, Theme from Schindler’s List, Tribute To The Liberators, March From The Great Escape, Glen Miller in Concert en Vera Lynn Forever. Tot slot van het concert brachten de KHOG en het Scheldeloodsenkoor gezamenlijk We’ll Meet Again met als soliste Paula ven der Gaast.
Door de uitstekende samenwerking met Jack de Boo van Uijen, voorzitter van KHOG, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond.

 

 

 

 

 

 

 


2020

 

 

Het jaar 2020 was een bijzonder bewogen jaar voor iedereen, een jaar als nooit tevoren in het bijna 50-jarig bestaan van het Scheldeloodsenkoor.
Het jaar begon al anders dan andere jaren, ons jaarlijkse optreden in Ter Reede in januari met na afloop een gezellig etentje, kon door de volle agenda van Ter Reede niet doorgaan die maand en werd uiteindelijk vastgelegd voor 7 november. Ons eerste, en naar later bleek enige, optreden dit jaar was op zondagmiddag 26 januari in de concertzaal in Middelburg.

 
Promsconcert 26 januari.

 

Op zondag 26 januari hebben we samen met koor A58, eveneens onder leiding van Rob van der Meule, een mooi optreden verzorgd voor zo’n 300 ouderen in de concertzaal in Middelburg. Dit concert werd georganiseerd door Lions Club Walcheren, voor ouderen die door sociale isolatie of fysieke beperkingen hun woning of verzorgingshuis nauwelijks meer uitkomen. 

 

Ons volgende optreden zou Sevenum zijn op 14 en 15 maart.  Op maandag 9 maart nam het bestuur de beslissing niet naar Sevenum te gaan en op dezelfde dag kregen we bericht van de organisatie dat het festival werd afgelast.  Ter Reede sloot 12 maart de deuren voor ons waardoor we niet meer konden repeteren. Uiteindelijk moesten alle voor dit jaar aangenomen optredens worden gecanceld. Naast Sevenum waren dat: Haringparty in de lasloods, Folkloredag Zoutelande, Havendagen Terneuzen, Vliegende Hollander Festival Terneuzen, Herdenking zeevarenden en Ter Reede.

28 September hadden we  in “De Muziekkazerne” na ruim 6 maanden, weer onze eerste repetitie. Helaas was het eenmalig, door aangescherpte maatregelen en oplopende besmettingen moesten we besluiten weer te stoppen met repeteren.

 

 

 

2021

 

 

Albert Veldkamp

Albert Veldkamp

Oprichter en erevoorzitter 

overleden op 28 februari 2021

 

 

Albert Veldkamp werd geboren in Tiel op 27 september 1925 en kreeg direct na de tweede wereldoorlog zijn eerste zeevaartkundige opleiding aan de zeevaartschool Willem Barentsz op Terschelling.  Zijn zeemansloopbaan ving hij aan in 1947 als stuurmansleerling bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Zijn hart lag toen al bij de grote zeilvaart en als hij de kans had gekregen om in Fremantle te drossen en aan te monsteren op één van de zeilende vrachtschepen van de “Flying P-Line” die daar ook in de haven lagen zou zijn leven waarschijnlijk anders zijn verlopen.

Nu maakte hij carrière als stuurman op de walvisvaarder de Willem Barentsz en meldde zich, na een korte onderbreking als docent zeevaartkunde aan de Hogere Zeevaartschool in Vlissingen, in 1958 aan bij het Loodswezen in Vlissingen.

 Zeilen was de passie van Albert en zodoende raakte hij betrokken bij de Stichting Het Nationaal Zeilend Zeeschip ‘Eendracht’ ( de tweemaster en later de driemast schoener) waar hij vele reizen als schipper op voer. Deze betrokkenheid bracht Albert ook in contact met de latere directeur van de Stichting Sail Amsterdam.

Later voer Albert met het zeilschip ‘Abel Tasman’ van Nieuw-Zeeland naar Panama en met de ‘Zeezot van Veere’ van Boston(Mass.) naar Liverpool.

Door de zeilreizen met de ‘Eendracht’ kwam Albert ook in contact met het shantykoor de Knurrhahn uit Kiel aan het Noord-Oostzeekanaal. Hij raakte zo onder de indruk van dit koor en hun repertoire  met de aan de zeilvaart verbonden werkliederen dat hij enkele jaren lang collega-loodsen probeerde te enthousiasmeren om ook een shantykoor op te richten. In 1971 lukte dat en werd het Scheldeloodsenkoor opgericht. Vanaf dag één was het een succes. Het koor maakte furore in binnen- en buitenland. Trad op met symfonieorkesten en bekende solisten. Produceerde vele LP’s, CD,s en DVD’s en dankzij de zeil-relaties was de aanwezigheid van het Scheldeloodsenkoor gedurende opeenvolgende sails mogelijk.  Met als hoogtepunt de opening van Sail Amsterdam in 1995 in de Stadsschouwburg met de musical “een reis rond de wereld”.

Het koor maakte concertreizen naar Rusland, de Verenigde Staten en Australië.

Een bronzen plaquette van het koor  op de prestigieuze en monumentale Abel Tasman fontein in Hobart op Tasmanië laat de verbondenheid met dit werelddeel zien.

Met de tot expeditieschip verbouwde loodsboot Plancius maakte kapitein Veldkamp na zijn pensionering in de jaren ’80 vijf wetenschappelijke reizen naar Spitsbergen en schreef hij aan de hand van het scheepsjournaal het boek ‘In het kielzog van Willem Barentsz’.

 

Eind april van dit jaar verschijnt het jubileumboek van het Scheldeloodsenkoor  “Koor op Koers” ,

50 jaar zingend de wereld rond, met daarin een terechte hoofdrol voor Albert Veldkamp, oprichter en erevoorzitter van het Scheldeloodsenkoor.

In 1996 werd Albert Veldkamp voor zijn vele verdiensten benoemd tot Ridder in de orde van Oranje- Nassau.

 

 

Erehaag Albert Veldkamp.

 

Het Scheldeloodsenkoor neemt met een erehaag afscheid van zijn oprichter en erevoorzitter