Inloggen

In Historie : 2000 - 2015 is ook informatie over 2015


2015


In 2015 vond een droevige gebeurtenis plaats: het overlijden van onze dirigent Léon Bours, op 49-jarige leeftijd. Het onverwachte, de omstandigheden en het tijdstip zo vlak voor Sevenum maakten zijn overlijden tot een van de meest ingrijpende en emotionele gebeurtenissen in het bestaan van ons koor. Het aan hem opgedragen herinneringsconcert ‘CODA’ in november was een hommage aan een innemende persoon met een bijzondere kennis van - en inleving in - ons repertoire en een enorme vakkennis op een breed muziekgebied. Gelukkig heeft hij ons veel prachtige composities en arrangementen nagelaten.

In maart was een lang voorbereide musical gepland, die we samen met het Vlielander Zeemanskoor in Sevenum zouden opvoeren. Ondanks het overlijden van Léon hebben we dit onder de bijzondere omstandigheden toch door laten gaan. Léon had al eerder tijdens de laatste repetitie in Vlissingen gezegd dat dit altijd door zou moeten gaan.

Wat het hoogtepunt van 2015 had moeten worden werd een dieptepunt én hoogtepunt tegelijk in een zeer emotioneel weekend met heel veel meelevende toeschouwers. De musical was mede daardoor ook een mooi afscheid van Léon.


In de loop van het jaar werd Rob van der Meule onze nieuwe dirigent.


Op 2 april een optreden in een volle St. Jacobskerk t.g.v. de opening van de viering ‘700 jaar Vlissingen’ en op 28 juni weer in de St. Jacobskerk voor de traditionele Sea Sunday, een oecumenische dienst voor zeevarenden.

Het werden twee dagen gezelligheid in Hoorn t.g.v. een internationaal congres voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn. Het was ook de eerste reis met het koor van onze kersverse dirigent Rob. Voor hem was het een bijzondere ervaring met een zeer geslaagd optreden onder zijn leiding dat volgens de recensies veel indruk heeft gemaakt op de congresgangers.

Op 15 augustus heeft de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-Vaarders (onze ere voorzitter Albert Veldkamp is hier ook lid van) een internationale bijeenkomst georganiseerd. Het is 400 jaar gelden dat Jacob Le Maire en Willem Cornelisz Schouten uit Hoorn vertrokken voor hun ontdekkingsreis. Zij waren de eerste die Kaap Hoorn gerond hebben. Bij deze bijeenkomst hebben wij van ons repertoire o.a. alle shanty's gezongen die met Kaap Hoorn te maken hebben.

Kaaphoornvaarders

Het Vliegende Hollander Festival in Terneuzen is ook steeds weer een gezellig gebeuren waar we al meerdere keren zijn uitgenodigd. Dit geldt ook voor Medioburgum, het folklore festival in Oost-Souburg, dit jaar op 11 september en gedirigeerd door Rob en Einar, waardoor Rob voor het eerst ook als toeschouwer getuige kon zijn van de dansen en acts van onze dansgroep. Op 19 december traden wij 3 keer op in ’s-Hertogenbosch. In oktober en november verzorgden wij optredens in drie zorgcentra in ’s-Heerenhoek, Lewedorp en ’s-Heer Arendskerke. Voor de inwoners altijd erg leuk en voor ons dankbaar om te doen. Dan tot slot op 27 november het indrukwekkende herdenkingsconcert voor Léon in samenwerking met Cantare en Popkoor Flashback, waarvan Léon ook dirigent was.(zie Historie 2000-2015)


Optreden tijdens het Vliegende Hollander Shantyfestival in Terneuzen op 5 september.


2016

In 2016 vierden we ons 45-jarig bestaan (zie hieronder). Afgezien van de jubileumactiviteiten, hadden we nog enkele andere optredens: Op 9 januari in de Historische Kerk in Oost-Souburg en op 24 januari een geslaagd optreden in de Concert en Gehoorzaal in Middelburg, voor hen die normaal niet in de gelegenheid zijn om concerten te bezoeken. Dit was een mooi initiatief van de Lions Middelburg. Later in het jaar traden we op tijdens de Visserijdagen in Woudrichem. Een zeer geslaagd optreden en een gezellige dag uit voor koorleden en partners.Het Scheldeloodsenkoor 45 jaar!

Naar het voorbeeld van de loodsen in Kiel, Duitsland, die al 100 jaar geleden een shantykoor vormden, kreeg Albert Veldkamp in 1971 twaalf Vlissingse loodsen zo gek om samen seasongs en shanties uit de tijd van de oude zeilvaart te gaan zingen. Het begin van het Scheldeloodsenkoor wat daarmee het eerste shantykoor in Nederland was!

Nu bestaat het koor dus al 45 jaar en dat moest uitgebreid gevierd worden.

Dat begon op 22 april met een openbare receptie in de Nederlandse Loodsen Sociëteit die zeer druk werd bezocht. Natuurlijk heeft het koor daar nog een paar shanties laten horen want daar gaat het toch om. De volgende dag bood het Nederlands Loodswezen Vlissingen de koorleden met partners een vaartocht aan met een van de zeegaande loodsboten over een deel van de Westerschelde en door de Sloehaven. Het weer was prachtig, de verzorging door de bemanning was perfect en dus werd het een geweldige tocht.

Die middag verzorgde het koor een optreden bij de “Missions to Seafarers “ in Scheldepoort want daar liggen toch onze roots. Het afsluitende buffet was erg gezellig.

De week werd afgesloten met onze traditionele medewerking aan de kerkdienst ter gelegenheid van de “ Sea Sunday “ in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

Op 30 april volgde een bezoek per bus aan de indrukwekkende Maasvlakte gevolgd door een tocht met het oude raderschip “Majesteit “: vanuit Rotterdam over de Noord, de Oude Maas en de Nieuwe Waterweg met lunch en diner aan boord bij een prachtig wisselend decor.

In november brachten we tijdens een matinee en een uitverkochte avondvoorstelling in het Arsenaal theater onze inmiddels bekende musical “Rolling Home “ geschreven door Jan van Gaalen. Admiraal Michiel de Ruyter en de Vlielandse zeevaarder en ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh vervulden de hoofdrollen. Dit met medewerking van het Vlielander Zeemanskoor, geregisseerd door Diny Huson en onder leiding van onze nieuwe dirigent Rob v.d.Meule. Albert Veldkamp bood een replica van het beroemde bord van Willem de Vlamingh aan de Vlielandse gemeenschap aan om het te bewaren in het museum op Vlieland en het SLK ontving als aandenken een stuk wrakhout van een in de middeleeuwen ter hoogte van Vlieland vergaan zeeschip met certificaat van echtheid.
2017

Het jubileumjaar werd op 13 mei 2017 op passende wijze afgesloten met een groots concert in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het koor had daarvoor de hulp ingeroepen van het voltallige Zeeuws Orkest, de mezzosopraan Tania Kross en de bariton Henk Poort, en gastzangers uit de omgeving. Het geheel stond onder de bezielende leiding van onze dirigent Rob van der Meule die daarmee een geweldige prestatie leverde,De optredens in 2017 waren een onverdeeld succes.

De Nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis van Vlissingen op 9 januari, het optreden in Ter Reede op 15 april, het Jubileumconcert in de St Jacobskerk met m.m.v. Tania Kross, Henk Poort en het Zeeuws Orkest op 13 mei, het 10-jarig jubileum van Scharretjoe op 25 mei, het bekende Vliegende Hollander Festival in Terneuzen op 2 september, Medioburgum in Oost-Souburg op 9 september, het optreden in de Erasmus-flat in Goes op 8 oktober, de herdenking, op een winderige boulevard voor de omgekomen zeevarenden tijdens de 2e Wereldoorlog op 28 oktober en de onthulling van het standbeeld “Mannen tussen staal”voor de Scheldemedewerkers op 25 november.


In verband met ziekte van Rob van der Meule hebben ook Einar van Santen en Monty van Belzen het koor gedirigeerd.

TOP


2018

 

Baarland, Brasserie de “Landing,” 8 maart.

Een optreden, in oud-loodsen uniform, verzorgd tijdens de presentatie van het boek “WESTERSCHELDE, portret van een open zeearm”.

Uitgegeven door Theo Spinnewijn, oud-boekhandelaar te Zierikzee en  eigenaar van uitgeverij “de groote Roeibaerse” te Kloetinge.

In dit boek over de Westerschelde zijn een aantal pagina’s gewijd aan het Loodswezen en aan het Scheldeloodsenkoor. Verder veel over wat er zich afspeelt op en om de Westerschelde en de belangrijke rol die het heeft in het leven van vele Zeeuwen.

 

Sevenum, 10 maart 2018Sevenum, Sing Challenge, 9 t/m 11 maart.

Een jaarlijks shanty festival waar wij al vele malen  hebben opgetreden.

We werden weer gastvrij ontvangen door onze gastheren van het shantykoor “de Maashave". Het onderdak was in de vakantiebungalows in het Landalpark de ‘Schatberg’. Altijd weer een belevenis op zich.

Vanwege de grote variatie in koren en genres is dit een bijzonder festival.

 

Onze optredens met medewerking van onze dansgroep trokken ook deze keer veel bekijks en gaven ons de gelegenheid veel van onze dansen en acts ten tonele te brengen.

 

Vlissingen, 11 april, Zorglocatie Scheldehof.

Wij waren bij de officiële opening van de tot zorgcentrum Scheldehof getransformeerde zware plaatwerkerij.

 

Frans Naerebout School te Vlissingen, 19 april.

In het kader van de 200ste sterfdag van Frans Naerebout heeft deze school o.l.v. Sjef Hermans een muziek project opgestart waarbij het Scheldeloodsenkoor is gevraagd hier medewerking aan te verlenen, door met de kinderen samen te zingen en te verhalen over het zeemansleven in het algemeen. Een aantal leden van ons koor heeft hieraan meegewerkt. Ter afsluiting van dit muziekproject zongen zij op 19 april van 13.00 tot 14.00 uur op het plein van de Frans Naereboutschool.

 

Blankenberge, Havenfeesten, 12 mei.

Met de bus naar Blankenberge.

Waarschijnlijk is het op de fiets sneller, maar…..we moeten ook nog terug, vandaar!

Ook hier weer een druk bezocht havenfeest met veel verschillende koren. Na afloop was iedereen in de gelegenheid om, in kleine groepjes, het avondmaal te gebruiken in een van de vele restaurants. En daarna was het weer als een speer naar het Vlissingse.

 

Vlissingen, Sea Sunday 24 juni 2018Vlissingen, SeaSunday,  St Jacobskerk, 24 juni.

Evenals vorig jaar hebben wij ook dit keer weer medewerking verleend aan deze bijzondere kerkdienst door het zingen van passende shanties.

 

 

 

 

 

Visserijdagen te Vlissingen, 25 aug.

De visserijdagen werden geopend door de burgermeester. Zijn toespraak werd afgesloten met een  knallend geluid van de Kannonniers van de Vlissingse Fles. Daarna trad het Scheldeloodsenkoor op met een aantal shanties en een enkele act. Het tweede optreden vond plaats voor Brasserie “de Jong”.

Het was een gezellige drukte rond het Scheldeloodsenkoor, dus al met al een buitengewoon flitsende middag.

 

Frans Naereboutdag, MuZEEum Vlissingen, 22 september.

Op verzoek van het muZEEum hebben wij, samen met de leerlingen van de Frans Naersboutschool, een optreden verzorgd in het muZEEum vanwege de Frans Naerebout dag. Wij zongen diverse shanties en samen met de leerlingen enkele bekende liedjes en het door Sjef Hermans geschreven Frans Naerebout lied op de wijs van The Lion Sleeps Tonight.

 

Vliegende Hollander Festival, Terneuzen, 1 september.

Ook hier waren we weer van de partij. Drie optredens op verschillende plekken in het centrum van Terneuzen. Alle optredens in zeemanspak waarbij dans en acts werden uitgevoerd.

 

Vlissingen, 27-10-2018, Herdenking zeevaarders WOII

Herdenking Zeevaarders WO II, Vlissingen,  27 oktober.

Gezien de weersomstandigeheden vond de herdenking plaats in de Piet Vijnzaal van de voormalige zeevaartschool aan de Boulevard.

Het geheel werd gepresenteerd door oud-loods Peter Brounts.

Ruim 15 kransen en/of bloemstukken werden ter nagedachtenis aan de omgekomen zeevarenden gelegd. Tijdens de ceremonie heeft de bemanning van een Nederlandse redeboot, die voor de zeevaartschool lag, een krans in zee gelegd namens het Loodswezen Vlissingen.

Tussendoor zongen wij enkele liederen.

Er werd stilgestaan bij de ondergang van de Beemsterdijk van de Holland Amerika Lijn en de ondergang van de sleepboot NoordzeeBV 34.

 

Uitreiking Frans Naerebout prijs voor vrijwilligers te Vlissingen, St. Jacobskerk, 7 december.

"Bijzonder, omdat 2018 het 200ste sterfjaar is van Frans Naerebout, de beroemde loods en mensenredder, wiens prachtige standbeeld op de Vlissingse boulevard staat.  Bijzonder ook, omdat we hebben mogen genieten van het Scheldeloodsenkoor met hun zeemansliederen, daarbij ondersteund door een groep leerlingen van de Frans Naereboutschool ! " Aldus onze burgemeester.

 

Alblasserdam, 9 december.

Op uitnodiging van het schipperskoor de Pontonniers uit Papendrecht hebben we meegedaan aan hun 10-jarig jubileum concert.

Het eerste deel in oud loodsen uniform, waarbij we ballades en forbitters ten gehore brachten. Na de pauze traden we op in zeemansklofje, zoals de bemanning van een windjammer er rond 1870 eruit zag. Hier hebben we door het showen van een  aantal acts de zaal in beroering kunnen brengen.

 

Vlissingen, Korendag in de Wonderstadtent, 16 december.

Georganiseerd door het smartlappenkoor Scharretjoe. Het werd gehouden in de behaaglijk verwarmde wonderstadtent.

Het was een gezellig optreden, waarbij Scharretjoe, de Smarties en het Scheldeloodsenkoor elkaar op ludieke wijze de loef probeerden af te steken.

 

 


2019

 

 

Ter Valcke, 27 april 2019.JPGGoes, 27 april.

 Zaterdag 27 april, op Koningsdag, traden we op in zorgcentrum Ter Valcke in Goes voor bewoners en personeel. We zongen twee keer drie kwartier in ons zeemansklofje zeemansliederen in het Engels en het Nederlands met ook enkele acts en dansjes. Als laatste nummer zongen we West Zuid West van Ameland tussen het publiek wat zeer werd gewaardeerd. Met John Brown als toegift besloten we dit geslaagde optreden.

 

 

 

 

 

Havendagen Terneuzen, 29 juni.

Zaterdag 29 juni traden we op tijdens de havendagen Terneuzen. Het was een erg warme dag en helaas weinig publiek in de grote tent op het veerplein. Toch een goed optreden van twee keer drie kwartier, deze keer o.l.v. Einar van Santen.

 
1-Sesasunday 30-6-2019.JPGSeasunday, Vlissingen 30 juni.

Zondag 30 juni zongen we in de St. Jacobskerk tijdens seasunday. Een kerkdienst met speciale aandacht voor zeevarenden waar we altijd graag onze medewerking aan verlenen. Het was een mooi en zeer gewaardeerd optreden in een volle kerk o.l.v. Rob van der Meule.

 

 

 

 

 

 

 

Vlissingse visserijdagen, 17 augustus 2019
Vlissingse visserijdagen, 17 augustus.

Zaterdag 17 augustus traden we, net als vorig jaar, twee keer op tijdens de Vlissingse visserijdagen. Helaas was het weer dit keer erg slecht. Tijdens ons eerste optreden om 11.00 uur was het nog droog en was er nog wat publiek, maar bij het tweede optreden om 13.30 regende het pijpenstelen en stonden we onder een afdakje te zingen voor een handjevol toeschouwers. Hopelijk volgend jaar een herkansing onder betere omstandigheden.