Inloggen

2015In Memoriam.


Aan de leden van het Scheldeloodsenkoor,


Dames en heren,

Vanmorgen bereikte ons het droeve bericht dat in alle vroegte onze dirigent Léon Bours is overleden.
Léon is vanaf 1992 tot vandaag dirigent geweest van het Scheldeloodsenkoor. Wij waren zijn eerste werkgever en persoonlijk heb ik deze overeenkomst met hem mogen sluiten.
Toen een grote uitdaging; zowel voor Léon als het Scheldeloodsenkoor. Hij moest immers binnen 3 weken zich het repertoire eigen maken want aansluitend vertrok het koor op haar eerste grote tournee naar de Verenigde Staten. Hij is hier bewonderingswaardig in geslaagd.
Kort daarop reisde het koor met een bus naar Nijmegen om getuige te zijn bij het huwelijk van Léon met Katinka. Aansluitend vestigden ze zich in Vlissingen.
Léon voelde zich thuis bij het Scheldeloodsenkoor. De ontspannen manier waarop we samen de repetities beleefden zou bij een ander koor misschien geen succes zijn geweest. In de 23 jaar dat Léon aan het Scheldeloodsenkoor verbonden is geweest zijn er vele musicale hoogtepunten geweest.
Sailmanifestaties, Shanty festivals, concert reizen en zelfs officiele optredens in aanwezigheid van leden van het Koninklijk huis.
Naast de vele buitenlandse tournees volgden er optredens in samenwerking met grote orkesten. Tijdens de opening van het Michiel de Ruyter jaar in 2007 in aanwezigheid van Koningin Beatrix ontving Léon lof in de landelijke pers voor zijn bewerking van het lied
“In de blauw geruite kiel”.
Ook de vele musicals waren voor Léon een grote uitdaging om met een, in dit opzicht ongeschoold gezelschap, muzikaal grote successen te boeken.
Een dubbel optreden in een uitverkochte Amsterdamse Stadsschouwburg was een kroon op zijn werk.
De inzet van Léon heeft er in zeer belangrijke mate toe bijgedragen dat het Scheldeloodsenkoor naam en faam heeft verworven.
Ons past dankbaarheid dat we zo’n lange periode onder zijn muzikale leiding hebben mogen werken.


Vaarwel Léon en rust zacht.2016

Het Scheldeloodsenkoor 45 jaar!

Naar het voorbeeld van de loodsen in Kiel, Duitsland, die al 100 jaar geleden een shantykoor vormden, kreeg Albert Veldkamp in 1971 twaalf Vlissingse loodsen zo gek om samen seasongs en shanties uit de tijd van de oude zeilvaart te gaan zingen. Het begin van het Scheldeloodsenkoor wat daarmee het eerste shantykoor in Nederland was!

Nu bestaat het koor dus al 45 jaar en dat moest uitgebreid gevierd worden.

Dat begon op 22 april met een openbare receptie in de Nederlandse Loodsen Sociëteit die zeer druk werd bezocht. Natuurlijk heeft het koor daar nog een paar shanties laten horen want daar gaat het toch om. De volgende dag bood het Nederlands Loodswezen Vlissingen de koorleden met partners een vaartocht aan met een van de zeegaande loodsboten over een deel van de Westerschelde en door de Sloehaven. Het weer was prachtig, de verzorging door de bemanning was perfect en dus werd het een geweldige tocht.

Die middag verzorgde het koor een optreden bij de “Missions to Seafarers “ in Scheldepoort want daar liggen toch onze roots. Het afsluitende buffet was erg gezellig.

De week werd afgesloten met onze traditionele medewerking aan de kerkdienst ter gelegenheid van de “ Sea Sunday “ in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

Op 30 april volgde een bezoek per bus aan de indrukwekkende Maasvlakte gevolgd door een tocht met het oude raderschip “Majesteit “: vanuit Rotterdam over de Noord, de Oude Maas en de Nieuwe Waterweg met lunch en diner aan boord bij een prachtig wisselend decor.

In november brachten we tijdens een matinee en een uitverkochte avondvoorstelling in het Arsenaal theater onze inmiddels bekende musical “Rolling Home “ geschreven door Jan van Gaalen. Admiraal Michiel de Ruyter en de Vlielandse zeevaarder en ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh vervulden de hoofdrollen. Dit met medewerking van het Vlielander Zeemanskoor, geregisseerd door Diny Huson en onder leiding van onze nieuwe dirigent Rob v.d.Meule. Albert Veldkamp bood een replica van het beroemde bord van Willem de Vlamingh aan de Vlielandse gemeenschap aan om het te bewaren in het museum op Vlieland en het SLK ontving als aandenken een stuk wrakhout van een in de middeleeuwen ter hoogte van Vlieland vergaan zeeschip met certificaat van echtheid.
2017

Het jubileumjaar werd op 13 mei 2017 op passende wijze afgesloten met een groots concert in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het koor had daarvoor de hulp ingeroepen van het voltallige Zeeuws Orkest, de mezzosopraan Tania Kross en de bariton Henk Poort, en gastzangers uit de omgeving. Het geheel stond onder de bezielende leiding van onze dirigent Rob van der Meule die daarmee een geweldige prestatie leverde,

TOP